Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

로그인


봄 소풍이 이제 3일 앞으로 다가왔습니다.

부족하지만 성심껏 준비 했습니다.

많이들 오셔서 즐거운 시간을 보내시길 바랍니다.


현재까지 참석 의사를 밝이신 동문들이십니다.

1회                                                                                 26회

2회                                                                                 27회   이 봉수 부부, 민 기철

3회                                                                                 28회.  유 경영 부부 와 자제분

4회 이 기중 부부                                                               29회

5회 심 상은 부부                                                               30회

6회                                                                                 31회   권 낙흥 부부, 송 수열

7회                                                                                 32회

8회                                                                                 33회

9회                                                                                 34회

10회                                                                               35회

11회                                                                               36회  이 상엽

12회                                                                               37회

13회                                                                               38회

14회                                                                               39회  장 낙권 부부, 김 차곤, 강 영기

15회                                                                               40회

16회                                                                               41회

17회   주 인구 부부, 김 형중 부부, 한 규복 부부                     42회

18회                                                                               43회

19회                                                                               44회

20회                                                                               45회

21회                                                                               46회   

22회    서 종민 부부                                                          47회

23회                                                                               48회

24회    김 승호 부부                                                          49회

25회    유 봉현 부부                                                          50회 


감사합니다.[레벨:4]이봉수(27)

2014.06.04 08:44:46

저는 Diamond Bar에서 버스를 타겠습니다.List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 로그인 문제 [레벨:5]관리자 2014-10-01 429011
155 Dodgers Game 이제 4일 앞으로 다가왔습니다. [레벨:8]김성현(39) 2014-09-22 44490
154 Dodgers game 신청 종료 [5] [레벨:8]김성현(39) 2014-09-09 49680
153 Camping 현재 상황 [1] [레벨:8]김성현(39) 2014-09-05 46442
152 Dodgers Game Update 3 [레벨:8]김성현(39) 2014-09-05 43242
151 Dodgers Game Update 2 [1] [레벨:8]김성현(39) 2014-09-04 47134
150 Dodgers Game Update [레벨:8]김성현(39) 2014-09-03 44195
149 서울인의 밤 CAMP FIRE [레벨:8]김성현(39) 2014-09-03 43345
148 Dodgers Game 보러 가실분. [5] [레벨:8]김성현(39) 2014-09-03 46206
147 2014 ~ 2015년도 장학금 신청 받습니다. file [레벨:8]김성현(39) 2014-09-02 43072
146 동문 여러분! Camping 어떠세요? [레벨:8]김성현(39) 2014-09-02 43455
145 31회 송수열 동문 아버님 별세 [6] [레벨:5]관리자 2014-08-31 47115
144 불안정한 홈페이지 접속 [레벨:5]관리자 2014-08-12 43303
143 (부고) 23회 이 정영 동문 별세 [4] [레벨:8]김성현(39) 2014-07-20 46868
142 242차 동문회 산행 및 BBQ [레벨:8]김성현(39) 2014-06-18 43258
141 드디어 내일 입니다. [1] [레벨:8]김성현(39) 2014-06-06 48970
» 와이너리 [1] [레벨:8]김성현(39) 2014-06-04 47180
139 6월7일 와이너리 소풍 [레벨:8]김성현(39) 2014-05-22 44172
138 6월7일 소풍갑니다. [4] [레벨:8]김성현(39) 2014-05-08 48480
137 동창회 회보에 관하여 [2] [레벨:8]김성현(39) 2014-05-07 48561
136 (부고) 18회 김용철 동문의 부인이 별세하셨습니다. [레벨:8]김성현(39) 2014-05-01 45318